Logo

הוצאת ויזה לארה"ב View Site

באילו סוגי ויזה אנחנו נותנים שירות בהוצאת הויזה?

 

 כל סוגי הויזה לארצות הברית  ( B1/B2 ,F1/F2,J,E-2,L-1,O).

חידוש והנפקת דרכון אמריקאי לאזרחי ארה"ב.

 ESTA לארצות הברית לבעלי דרכון אירופאי.

 ETA לקנדה למגיעים לקנדה (אישור אלקטרוני למגיעים בטיסה).

הרשמה להגרלת הגרין קארד השנתית של ממשלת ארצות

הוצאת ויזה לארה"ב  

הוצאת ויזה לארה"ב   

הוצאת ויזה לארה"ב   

הוצאת ויזה לארה"ב

הברית.

Posted By : mahiya islam // in Travel